Mas Huix

Informació general

La seu central de Mas Huix té el domicili a:

Afores, s/n
17430 Santa coloma de Farners

Efectes de comunicacions i notificacions de l’usuari a l’empresa Mas Huix. L’adreça de correu electrònic és la següent: info@mashuix.com

Prestació de serveis

A través de la seva pàgina web, www.mashuix.com ofereix a l’usuari, la informació respecte a les instal·lacions de la casa rural , l’usuari s’haurà de posar en contacte amb Mas Huix per tal de rebre la informació detallada de l’estada, habitació, dies, que li interessi.

Propietat intel·lectual

Mas Huix, és propietària de la pàgina web www.mashuix.com i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina així com dels continguts de la mateixa i del nom de domini www.mashuix.com . La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, marques comercials, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàgines web a les quals la “web site” de www.mashuix.com redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini de les mateixos, corresponen als seus propietaris.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit a www.mashuix.c

Protecció de Dades Personals

Mas Huix, és la propietària de la pàgina web www.mashuix.com . Un cop emplenat el formulari de sol·licitud d’informació, l’usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades a un fitxer automatitzat, creat per www.mashuix.com , el qual té la finalitat de mantenir informant l’usuari sobre les novetats de les activitats,habitacions…
En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’enviar la seva sol licitud d’informació.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Mas Huix. es compromet a donar compliment a l’obligació de secret professional respecte a aquestes dades i al deure de guardar-los, garantint la seva confidencialitat, i adoptant, si escau, les mesures tècniques adequades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, robatori, tracte i accés no autoritzat.

Els usuaris de www.mashuix.com tenen el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que consten en el fitxer automatitzat de dades de Mas Huix. L’exercici d’aquests drets es realitzarà mitjançant petició escrita dirigida al domicili , Afores,s/n, 17430 de Santa Coloma de Farners, o bé mitjançant el correu electrònic info@mashuix.com . Es presumeix que els usuaris accepten les condicions establertes i presten el seu consentiment si cliquen el botó “Enviar” que apareix en el formulari que recull les seves dades personals.

Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedides a cap empresa i només seran utilitzades per l’enviament d’informació sobre les obres que ofereix Mas Huix . Les dades personals tampoc estaran disponibles per terceres persones en cap moment. Únicament s’utilitzaran amb la finalitat establerta en aquest document.

Limitació de responsabilitat

Mas Huix. no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona el lloc web www.mashuix.com així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent en cada moment en què aquestes pagines puguin incórrer.

Mas Huix. no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, fins i tot danys informàtics i la possible introducció de virus.