Disponibilitat

els pròxims tres mesos

  • Ocupat

Reserves

contacta amb nosaltres

* Camps Obligatoris

* Camps obligatoris

També pots contactar:

Trucant-nos al:
679 23 37 59

Enviant-nos un e-mail 
info@mashuix.com

Condicions de reserva

Llegir abans el formulari de reserva

Com es fa el pagament i confirmació de reserva?

Per confirmar la reserva cal fer ingrés en compte bancari de paga i senyal de l’import acordat en un termini màxim de 3 dies.

L’import restant de l’estada l’haurà d’abonar en efectiu el primer del grup que arribi a la masia el dia d’entrada.

El dia d’entrada acompanyarem al primer del grup que arribi a la masia i li ensenyarem tot el que us pugui caldre. En aquest moment s’ha de fer el pagament pendent de l’estada i el pagament de la fiança, si no s’ha fet anteriorment per transferència bancaria.

Si prefereixen fer els pagaments de la totalitat de l’estada i la fiança mitjançant transferència a compte bancari, només cal que ho facin amb suficient antelació per tal que rebem el pagament una setmana abans de la data d’inici de l’estada.

Uns dies abans de l’estada s’haurà d’informar de l’hora prevista d’arribada del primer del grup per quedar d’acord en l’hora d’entrada.

Hi ha pagament de Fiança?

S’ha de fer efectiva una Fiança com a garantia per qualsevol desperfecte que es pogués produir o per despeses de neteja fora de l’habitual en cas que es deixés la casa en mal estat. El client un cop finalitzada la seva estada deixarà tots els elements mobles, estris i jocs de la casa on els ha trobat. La vaixella i estris de la cuina han de quedar nets, la nevera sense restes de menjar i les escombraries recollides en bosses tancades.

Aquesta fiança es pot entregar en efectiu al arribar a la masia o fent ingrés en compte bancari amb previsió per tal que el rebem una setmana abans de la data de l’estada. Aquesta fiança es retornarà mitjançant transferència bancària realitzada en un màxim de 48 hores des de la sortida de la masia si tot està correcte.

Què passa si hem d’anular la nostra reserva?

En cap cas es retornarà el pagament de la paga i senyal realitzada. Tampoc es retornarà en cas de circumstàncies fora del control del client o per causa major.

Obligacions:

Abans de l’estada enviem al client un full de registre que s’ha d’omplir amb les dades de totes les persones del grup ( Nom i Cognoms, NIF, data de naixement i nacionalitat) per tal que les puguem informar el mateix dia d’inici de l’estada a Mossos d’Esquadra complint així amb la normativa de Registre de viatgers establerta per la Policia de la Generalitat.

El propietari podrà sol·licitar el Document d’Identitat de les persones allotjades a la masia.

Al arribar a la masia es signarà un document de responsabilitats amb els següents punts:

Es prohibeix l’allotjament i/o utilització de les instal·lacions de la masia i exteriors d’un nombre major de persones a l’acordat. Si es detecta que durant l’estada hi ha un nombre superior de persones a l’autoritzat, quedarà automàticament cancel·lada la reserva, podent procedir al desallotjament de la casa.

En cas de visites, incloent les diürnes, cal consultar amb antelació si s’autoritzen i les tarifes extres.

El client té la obligació d’informar de qualsevol variació que hi pugui haver del nombre de persones que s’havia informat inicialment. Si el nombre de persones és major, i propietari ho autoritza, s’incrementarà el preu pactat de l’estada. D’altra banda, si per qualsevol circumstància el nombre de persones finalment és menor, en cap cas es rebaixarà el preu informat.

El client té l’obligació d’informar al propietari de qualsevol desperfecte que s’hagi ocasionat.

En el cas de desperfectes els clients abonaran el cost dels desperfectes ocasionats al titular de l’establiment.

El client un cop finalitzada la seva estada deixarà tots els elements mobles, estris i jocs de la casa on els ha trobat. La vaixella i estris de la cuina han de quedar nets, la nevera sense restes de menjar i les escombraries recollides en bosses tancades.

Les persones que facin ús de la piscina ho faran sota la seva total responsabilitat.

Els menors hauran d’ésser acompanyats en tot moment dels seus progenitors, legals representants o guardadors de fet perquè seran els exclusius responsables de l’ús de la piscina, instal·lacions de la masia i exteriors per part de les persones menors.

L’establiment titular no contraurà cap responsabilitat per raó de cap mena d’accident que es pugui produir en l’ús de la piscina i altres instal·lacions per part dels usuaris.

No s’admeten animals de companyia

*No es permeten animals de companyia a la masia i tampoc a l'exterior de la mateixa.

LOPD

Acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, l'informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formaran part dels fitxers titularitat de www.mashuix.com, amb la finalitat de processar la seva consulta o petició.

Podrà exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació enviant un email a: info@mashuix.com